تلفن : 88523596 - 021

تلفن : 88524619 - 021

فکس: 88768839 - 021

 

آدرس کارخانه: دماوند،منطقه صنعتی دماوند، نبش خیابان چهارم غربی ، شرکت البرزدماکاران

 

 
عنوان اخبار روزنامه
آبسرد کن نسل جدید روزنامه وطن امروز 19 اسفند 87
عدم نظارت وزارت بهداشت بر آبسردکن ها روزنامه عصر اقتصاد 18 تیر 86
به همت مخترع ایرانی نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه اقتصاد پویا 6 تیر 86
نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه کار و کارگر 7 تیر 86
تولید نسل جدید آبسردکن در کشور روزنامه جهان اقتصاد 6 تیر 86
تولید نسل جدید آبسردکن توسط البرز دماکاران روزنامه دنیای اقتصاد 7 تیر 86
تولید نسل جدید آبسردکن در کشور روزنامه ابتکار 6 تیر 86
نسل جدید آبسردکن در کشور روزنامه ابتکار 19 تیر 86
سیستم سردکننده نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه پیام زمان 6 تیر 86
نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه تفاهم 6 تیر 86
از این آب خنک نخور! روزنامه جهان صنعت 18 تیر 86
توسط یک مبتکر ایرانی نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه حمایت 10 تیر 86
از این آب خنک نخور! روزنامه حمایت 18 تیر 86
اختراع نسل جدید آبسردکن در ایران روزنامه صبح اقتصاد5 تیر 86
ساخت نسل جدید دستگاه آبسرد کن در کشور روزنامه صبح اقتصاد20 تیر 86
نسل جدید آبسردکن تولید می شود روزنامه پول6 تیر 86
نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه عصر اقتصاد5 تیر 86
نسل جدید آبسردکن در مرحله تولید قرار گرفت روزنامه راه مردم 5 تیر 86