• سری دماوند

  photos/dseri1.jpg

  سالنی
 • سری دماوند

  photos/anic3.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند

  photos/damavand4.jpg

  مناسب جهت نصب در : اماکن عمومی پر تردد نظیر فرودگاه– ایستگاه قطار – مترو، ترمینال – ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه ا– دانشگاهها – زندانها – مدارس

  سالنی
 • سری دماوند

  photos/splash.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند مدل 2

  photos/dseri4.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند مدل 2

  photos/dseri3.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند

  photos/dseri5.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند

  photos/dser6.jpg

  .

  سالنی
 • سری دماوند مدل دوقلو

  photos/twin.jpg

  .

  آبسردکن آنی
 • آنی سری AL

  photos/1.jpg

  آبسرد کن آنی سری سالنی مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه ........

  سالنی
 • آنی سری AL

  photos/2.jpg

  آبسرد کن آنی سری سالنی مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه ........

  Sea Turtle
 • سری مرکزی

  photos/3.jpg

  مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه – استخرها – پارکها – تفرجگاهها – ورزشگاهها – دانشگاهها – زندانها – مدارس – کارخانجات

  مرکزی
 • سری مرکزی

  photos/4.jpg

  مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه – استخرها – پارکها – تفرجگاهها – ورزشگاهها – دانشگاهها – زندانها – مدارس – کارخانجات

  مرکزی
 • سری سالنی

  photos/5.jpg

  آبسرد کن آنی سری سالنی مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه ........

  AL
 • سری سالنی

  photos/6.jpg

  آبسرد کن آنی سری سالنی مناسب جهت نصب در : ساختمانهای اداری – بانکها – شرکت ها – مراکزتجاری – ارگانها – بیمارستانها – هتل ها – سالنهای غذا خوری و رستورانها – مساجد و اماکن متبرکه ........

  AL
 • آبخوری

  photos/7.jpg

  آبخوری
 • آبخوری

  photos/8.jpg

  آبخوری